Om oss – Karlskrona – Ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.

Om oss

Reumatikerföreningen Karlskrona är en del av Reumatikerförbundet. Vi finns till för att ge stöd och råd i vardagen för dig med reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen.

Föreningen bildades den 15 mars 1977 Föreningen skall särskilt verka för:

 • Att sprida kunskap om reumatiska sjukdomar.
 • Att verka för publicitet om reumatiska sjukdomar.
 • Att hos lokala myndigheter företräda reumatikernas intressen.

Gåvor : Bankgiro 658-3215

Reumatikerföreningen Karlskrona har många aktiviteter under året, de flesta hålls i vår lokal på Vallgatan 22.

 • Vi har månadsmöten första onsdagen i månaden kl.18.30 – 21.00
  Vi tar ut en avgift om 30 kr för förtäringen.
 • Vi har tematräffar en onsdag varje månad.
 • Vi bedriver också cirkelverksamhet, har prova på- aktiviteter och anordnar bussutflykter och teaterresor.

Se närmare under varje rubrik.

Vårt mål är att alla reumatiker är fullt delaktiga och jämlika i samhället.
Vår förening är en del av Reumatikerförbundet.

Som medlem träffar du personer med olika reumatiska sjukdomar som:

 • får information
 • byter erfarenheter
 • får tips
 • har roligt tillsammans

Kontakta oss för mer information!