Teater ”Bäddat för Trubbel”

Resa till Krusenstiernska gården i Kalmar, resa, inklusive mat och inträde: 800 kr för medlemmar Anmälan till Monica, mobil: 070 344 34 63