Månadsmöte, föreläsning om osteoporos

Sjuksköterskan Ulla Henriksson och ordförande i Ostoporosföreningen i Blekinge Elisabeth Pettersson berättar om osteoporos